| |

Biodiversiteit rondom een boerderij

Living Lab Fryslân en Landschapsbeheer Friesland hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een visuele uiting waar biodiversiteit op en rondom het boerenerf centraal staat. Meer biodiversiteit ontstaat door meer variatie op het erf in de vorm van bomen, struiken, bloemrijke gazons en waterpartijen. Hier hebben veel insecten, vogels en zoogdieren baat bij. De erven zorgen op die manier voor voedsel, beschutting en nestgelegenheid en ze worden tegelijkertijd belangrijke stepping stones (oases) in het landschap. Ze vormen als het ware een verbinding tussen andere, grotere leefgebieden.

Carla heeft het traject van A – Z begeleid, denk aan: het communicatieconcept achter dit thema, communicatiemix samenstellen om boeren in beweging te krijgen, ontwikkelen van uiting, afstemming tussen diverse partijen, aansluiting vinden bij campagne Fryslân kleurt, persmoment creëren en begeleiden.

De poster

De poster biedt in één overzicht veel duidelijkheid en we merken nu al dat de poster als het ware als een soort van praatplaat ingezet kan worden, het beeld geeft richting en daar is behoefte aan. De visuele uiting brengt de dialoog binnen boerenfamilies, tussen boeren, natuur- en landbouworganisaties, overheden etc. op gang.

22 Mei: Internationale dag van de Biodiversiteit

22 mei is door de VN uitgeroepen tot de Internationale dag van de Biodiversiteit. Dat is dan ook de dag dat de eerste posters uitgereikt werden. De familie De Wit in Wergea en de familie Broersma in Holwerd ontvingen de eerste exemplaren en er werden op die dag streekeigen bomen en struiken geplant.

Op beide locaties heeft Landschapsbeheer Friesland een belangrijke, adviserende rol. Living Lab helpt Friese boeren om te komen tot een bedrijfsuitvoering met meer biodiversiteit in combinatie met een goede boterham.

De poster
De ontwikkelde poster geeft visueel weer wat er zoal mogelijk is, hoe de verschillende elementen kunnen worden toegepast en vooral ook welke biodiversiteit dit oplevert. De uiting dient ter inspiratie en sluit aan bij de structuurvisie van de provinsje Fryslân ‘Grutsk op ‘e romte’. Voor meer informatie en inspiratie wordt men via de uiting doorverwezen naar Biodiversiteit rondom boerderij – Living Lab Fryslân (livinglabfryslan.frl)

De presentatie van de poster maakt onderdeel uit van de Frieslandbrede campagne ‘Fryslân kleurt’, kijk op: Fryslân kleurt – Living Lab Fryslân (livinglabfryslan.frl)

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *