| |

Koolstofbank voor compensatie van CO2

Sinds maart ben ik betrokken als marketing-communicatie adviseur bij de nationale Koolstofbank. Dit is hét platform voor verhandeling van CO₂-certificaten. Wij maken geaccrediteerde certificaten beschikbaar voor burgers, bedrijven en organisaties die hun CO₂-uitstoot willen compenseren.

De Milieufederaties uit de volgende regio’s doen mee: Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel en Fryslân.

Er wordt gestart met de in Fryslân ontwikkelde methodiek Valuta voor Veen (VvV). Deze methodiek is inmiddels officieel goedgekeurd door de Green deal van de Rijksoverheid, we kunnen dus van start. De eerste kopers hebben zich al gemeld en wij verwachten nog voor de zomervakantie dat de eerste aankoop tot stand komt. Dit houdt kort gezegd in dat een boer in het veenweidegebied het waterpeil omhoog brengt waardoor minder / nauwelijks CO2 wordt uitgestoten en hiervoor compensatie krijgt van het burgers of het bedrijfsleven. Het betreft de vrijwillige koolstofmarkt.

Als het waterpeil omhoog wordt gebracht zorgt dit voor:

 • natuurlijke ophoging van de bodem
 • bijdrage aan klimaatdoelen
 • het is goed voor de biodiversiteit (waaronder betere omstandigheden voor weidevogels)
 • behoud van cultuurhistorisch veenweidegebied
 • en zoals eerder aangegeven voor minder uitstoot van CO2.

VvV is zo kansrijk omdat boeren nu gecompenseerd worden voor gederfde inkomsten en dit het duwtje in de rug is om daadwerkelijk het peil op te hogen. Investeren in veen loont!

DE VRAAG EN UITDAGING

De marketing en communicatie rondom KSB en VvV professioneel en effectief vormgeven. Dit traject begeleiden waarin ik de input en betrokkenheid van het projectteam meeneem. Medio 2021 staan de KSB en VvV als een huis; de propositie is helder en kloppend en wordt gedragen door het projectteam.

Rol van Carla

 • Maken van marketingcommunicatieplan en dit uitwerken. Hierbij rekening houden met regionale (cultuur-) verschillen in de betrokken provincies.
 • Opstellen en aansturing functionaliteit, beeldmerk, huisstijl en uitstraling van de landelijke koolstofbank en de 5 filialen (platform/website), content management en advisering op de aan te trekken partij(en) voor de ontwikkeling van het platform/website
 • De provinciale projectleiders in beeld brengen van de doelgroepen
 • Advisering gezamenlijke uitstraling en berichtgeving over Valuta voor Veen en de Koolstofbank via de provinciale federatie-websites
 • Opstellen FAQ en persberichten en ontwikkeling van communicatiematerialen
 • Opstellen van een propositie-document

Quote uit de media: „Elke hectare landbouwgrond op veen stoot evenveel CO2 uit als een auto die 150.000 tot 200.000 kilometer rijdt – elk jaar.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *