|

Ecologisch slootschonen

Dit najaar heb ik vanuit de stichting Living Lab Fryslân gewerkt aan het thema: BIODIVERSITEIT IN EN RONDOM DE SLOOT. Dit is immers dé tijd van ‘hekkelen’. Daarom ontstond de kans om de ecologie rondom de sloot in de spotlights te zetten en door middel van storytelling en praktische demo’s te laten zien hoe natuurvriendelijker de sloten geschoond kunnen worden.

Wat is ecologisch slootschonen?

Voorheen werd de sloot in het najaar suikerschoon gemaakt, hier is de afgelopen periode de gedachtegang over veranderd. Met het schonen gaat middels de ‘oude’ methode immers veel biodiversiteit verloren. We willen met z’n allen meer leven in de sloot, vandaar dat we bij het nieuwe slootschonen zoveel mogelijk rekening houden met de flora & fauna.

Door het materiaal op de juiste werkwijze in te zetten krijgen slootdieren de kans om te vluchten. Een deel van de waterplanten mag in de sloot blijven staan en tijdens het schonen worden wortels zo min mogelijk beschadigd.

Samen met de Friese agrarische collectieven, branchevereniging Cumela en Wetterskip Fryslân hebben we aan dit thema gewerkt.

De campagneonderdelen

  1. Een poster. Deze maakt in één overzicht duidelijk  at we met natuurvriendelijk schonen bedoelen, wat dit inhoudt en wat voor planten en dieren zich zoal in de boerensloten bevinden.
  2. Praktische demo’s door een loonwerker op drie verschillende data en plekken in Friesland.
  3. Landingspage voor meer informatie en inspiratie.

Bijvangst

  • Enorm veel media-aandacht. Zowel vanuit Friesland als daar buiten.
  • Dialoog tussen verschillende groepen die met dit onderwerp te maken hebben, denk aan: boeren, loonwerkers, waterschappen, natuurverenigingen, NVWA, fabrikanten van maaikorven, etc.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *