Demo’s Ecologisch slootschonen
| |

Demo’s Ecologisch slootschonen

In september en oktober heb ik in samenwerking met Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, Living Lab Fryslân, Wetterskip Fryslân, provinsje Fryslân, agrarische collectieven in Fryslân en Cumela vijf demo’s rondom dit thema georganiseerd. Waarom anders schonen? Het thema van de bijeenkomsten is: Hoe en waarom moet én kan er anders geschoond worden? Ecologisch slootschonen is een andere…

Biodiversiteit rondom een boerderij
| |

Biodiversiteit rondom een boerderij

Living Lab Fryslân en Landschapsbeheer Friesland hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een visuele uiting waar biodiversiteit op en rondom het boerenerf centraal staat. Meer biodiversiteit ontstaat door meer variatie op het erf in de vorm van bomen, struiken, bloemrijke gazons en waterpartijen. Hier hebben veel insecten, vogels en zoogdieren baat bij….

Koolstofbank voor compensatie van CO2
| |

Koolstofbank voor compensatie van CO2

Sinds maart ben ik betrokken als marketing-communicatie adviseur bij de nationale Koolstofbank. Dit is hét platform voor verhandeling van CO₂-certificaten. Wij maken geaccrediteerde certificaten beschikbaar voor burgers, bedrijven en organisaties die hun CO₂-uitstoot willen compenseren. De Milieufederaties uit de volgende regio’s doen mee: Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel en Fryslân. Er wordt gestart met de…