|

Natuurinclusieve (ver)pacht

Wist je dat in de provincie Fryslân maar liefst 40% vd agrarische landbouwgrond verpacht wordt? Dat is in totaal meer dan 40.000 ha (in totaal in Friesland: 225.000 ha landbouwgrond). Als daar meer natuurinclusieve voorwaarden in kunnen worden opgenomen dan kunnen we letterlijk en figuurlijk meters maken naar een meer duurzame vorm van landbouw.

Met het thema Natuurinclusieve (ver)pacht zijn we dit jaar dan ook volop bezig vanuit Living Lab Fryslân, de provinsje Fryslân en de Friese Milieu Federatie.

In de bijeenkomsten die eerder dit jaar zijn georganiseerd is al veel kennis met elkaar gedeeld, alle doelgroepen waren aanwezig zodat een 360 gr view ontstond, er werden waardevolle dialogen gevoerd. Waarbij natuurlijk niet iedereen het met elkaar eens was/wordt, maar er ontstond wel meer begrip voor elkaar. Verder is duidelijk geworden dat veel boeren wel willen, maar niet kunnen i.v.m. rendement en kennisoverdracht blijft belangrijk.

Later dit jaar organiseren we nog één bijeenkomst waarin we o.a. een tool presenteren waarmee het voor verpachters makkelijker wordt om natuurinclusieve voorwaarden contractueel in te passen.

De foto’s zijn van de veldbijeenkomst die ’s avonds 1 juni gehouden is in Eagum bij Jan Teade Kooistra.

Samenwerkende partijen waren: LTO Noord, Wetterskip Fryslân en Gemeente Leeuwarden.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *