Biodiversiteit rondom een boerderij
| |

Biodiversiteit rondom een boerderij

Living Lab Fryslân en Landschapsbeheer Friesland hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een visuele uiting waar biodiversiteit op en rondom het boerenerf centraal staat. Meer biodiversiteit ontstaat door meer variatie op het erf in de vorm van bomen, struiken, bloemrijke gazons en waterpartijen. Hier hebben veel insecten, vogels en zoogdieren baat bij….

Brûsplak (inspiratie)bijeenkomsten
|

Brûsplak (inspiratie)bijeenkomsten

De voorbereiding voor de Landbouwagenda 2021 – 2025 van provinsje Fryslân is in volle gang en komt dit keer door een nieuwe, verfrissende aanpak tot stand. Een vertegenwoordiging van de totale Agro-food sector kan meedenken en mee-inspireren middels deelname aan een Brûsplakbijeenkomst. Naast deze bijeenkomsten worden er Agendatafels met de ‘main stakeholders’ door de provinsje…

Landelijke primeur; Eerste gecertificeerde CO2-reductieproject van start
|

Landelijke primeur; Eerste gecertificeerde CO2-reductieproject van start

Afgelopen dinsdag, 30 juni, werd de 1e transactie van het project Valuta van Veen feestelijk gevierd met tal van genodigden. Projectmedewerkers, stakeholders, gedeputeerde Hoogland en natuurlijk waren de aanbieder van de certificaten,  biologische melkveehouder Sjoerd Miedema en de afnemer, René van Glabbeek van XT Orange® aanwezig in Haskerdyken. Miedema produceert als eerste in Nederland CO2-certificaten op basis van de…

Koolstofbank voor compensatie van CO2
| |

Koolstofbank voor compensatie van CO2

Sinds maart ben ik betrokken als marketing-communicatie adviseur bij de nationale Koolstofbank. Dit is hét platform voor verhandeling van CO₂-certificaten. Wij maken geaccrediteerde certificaten beschikbaar voor burgers, bedrijven en organisaties die hun CO₂-uitstoot willen compenseren. De Milieufederaties uit de volgende regio’s doen mee: Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel en Fryslân. Er wordt gestart met de…