Event Wendbaar vakmensschap
| |

Event Wendbaar vakmensschap

Op 8 juni ’23 vond het slotevent van het project Wendbaar Vakmansschap in Lerende organisaties plaats bij MBO Aeres Leeuwarden. Het project is vier jaar ten uitvoer gebracht vanuit opleidingscluster: MBO Lifesciences, dit betreft een samenwerkingsverband tussen Friesland College en MBO Aeres Leeuwarden. Initiatief Destijds kwam het initiatief voor het project vanuit de Water- en…

Biodiversiteit rondom een boerderij
| |

Biodiversiteit rondom een boerderij

Living Lab Fryslân en Landschapsbeheer Friesland hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een visuele uiting waar biodiversiteit op en rondom het boerenerf centraal staat. Meer biodiversiteit ontstaat door meer variatie op het erf in de vorm van bomen, struiken, bloemrijke gazons en waterpartijen. Hier hebben veel insecten, vogels en zoogdieren baat bij….

Brûsplak (inspiratie)bijeenkomsten
|

Brûsplak (inspiratie)bijeenkomsten

De voorbereiding voor de Landbouwagenda 2021 – 2025 van provinsje Fryslân is in volle gang en komt dit keer door een nieuwe, verfrissende aanpak tot stand. Een vertegenwoordiging van de totale Agro-food sector kan meedenken en mee-inspireren middels deelname aan een Brûsplakbijeenkomst. Naast deze bijeenkomsten worden er Agendatafels met de ‘main stakeholders’ door de provinsje…