Event Wendbaar vakmensschap
| |

Event Wendbaar vakmensschap

Op 8 juni ’23 vond het slotevent van het project Wendbaar Vakmansschap in Lerende organisaties plaats bij MBO Aeres Leeuwarden. Het project is vier jaar ten uitvoer gebracht vanuit opleidingscluster: MBO Lifesciences, dit betreft een samenwerkingsverband tussen Friesland College en MBO Aeres Leeuwarden. Initiatief Destijds kwam het initiatief voor het project vanuit de Water- en…

Brûsplak (inspiratie)bijeenkomsten
|

Brûsplak (inspiratie)bijeenkomsten

De voorbereiding voor de Landbouwagenda 2021 – 2025 van provinsje Fryslân is in volle gang en komt dit keer door een nieuwe, verfrissende aanpak tot stand. Een vertegenwoordiging van de totale Agro-food sector kan meedenken en mee-inspireren middels deelname aan een Brûsplakbijeenkomst. Naast deze bijeenkomsten worden er Agendatafels met de ‘main stakeholders’ door de provinsje…

Landelijke primeur; Eerste gecertificeerde CO2-reductieproject van start
|

Landelijke primeur; Eerste gecertificeerde CO2-reductieproject van start

Afgelopen dinsdag, 30 juni, werd de 1e transactie van het project Valuta van Veen feestelijk gevierd met tal van genodigden. Projectmedewerkers, stakeholders, gedeputeerde Hoogland en natuurlijk waren de aanbieder van de certificaten,  biologische melkveehouder Sjoerd Miedema en de afnemer, René van Glabbeek van XT Orange® aanwezig in Haskerdyken. Miedema produceert als eerste in Nederland CO2-certificaten op basis van de…

Koolstofbank voor compensatie van CO2
| |

Koolstofbank voor compensatie van CO2

Sinds maart ben ik betrokken als marketing-communicatie adviseur bij de nationale Koolstofbank. Dit is hét platform voor verhandeling van CO₂-certificaten. Wij maken geaccrediteerde certificaten beschikbaar voor burgers, bedrijven en organisaties die hun CO₂-uitstoot willen compenseren. De Milieufederaties uit de volgende regio’s doen mee: Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel en Fryslân. Er wordt gestart met de…

Overhandiging rapport: Onderzoek sociale deel van circulaire economie voor gedeputeerde De Rouwe
| |

Overhandiging rapport: Onderzoek sociale deel van circulaire economie voor gedeputeerde De Rouwe

Op donderdag 28 november was het dan eindelijk zover. Het formele moment van de overhandiging van het rapport over het onderzoek naar de sociale kant van de (circulaire) economie aan gedeputeerde Sander de Rouwe De uitreiking vond plaats tijdens het circulair café van Vereniging Circulair Friesland in de RUG/Campus Fryslân Klik hier om het volledige onderzoek te downloaden / bekijken….

Resultaten uit onderzoek naar de sociale kant van de circulaire economie gepresenteerd
| |

Resultaten uit onderzoek naar de sociale kant van de circulaire economie gepresenteerd

Een mijlpaal na maanden hard werken! Vandaag het rapport gepresenteerd aan de directie van de Vereniging Circulair Friesland en beleidsmedewerkers van de provinsje Fryslân. De resultaten en aanbevelingen van het onderzoek naar het SOCIALE DEEL van de circulaire economie zijn bekend. Opdrachtgevers: Provinsje Fryslân en Vereniging Circulair Friesland.  In totaal zijn 150 Friese organisaties bevraagd;…

Tour de poep
|

Tour de poep

In de huidige kringloop van mineralen in het landbouw-voedselsysteem is er nog steeds sprake van een groot lek. Alle mineralen uit de menselijke uitwerpselen verdwijnen uit het landbouw-voedselsysteem, dit wordt nu aangevuld met kunstmest. Gelukkig beginnen steeds meer partijen in de samenleving in te zien dat het anders moet en zich te roeren om dit…