| |

Demo’s Ecologisch slootschonen

In september en oktober heb ik in samenwerking met Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, Living Lab Fryslân, Wetterskip Fryslân, provinsje Fryslân, agrarische collectieven in Fryslân en Cumela vijf demo’s rondom dit thema georganiseerd.

Waarom anders schonen?

Het thema van de bijeenkomsten is: Hoe en waarom moet én kan er anders geschoond worden?

Ecologisch slootschonen is een andere term voor natuurvriendelijk schonen, er wordt hierbij rekening gehouden met het behoud van de flora en fauna in de watergang. Sloten worden in het najaar geschoond om de doorvoer van water op peil te houden, tegenwoordig is er steeds meer noodzaak om in tijden van droogte aan waterberging te doen. Wat is dan een handige en ook nog ecologisch verantwoorde aanpak?

Meer biodiversiteit in en rondom de sloot

Steeds meer boeren en loonwerkers hebben oog voor het creëren van meer biodiversiteit, maar zijn nog zoekende naar mogelijkheden om hier invulling aan te geven. Door ecologisch te schonen wordt een flinke boost aan het leven in en rondom de sloot gegeven. Door het materiaal (de maaikorf, ecoreiniger en/of baggerpomp) op de juiste werkwijze in te zetten krijgen slootdieren de kans om te vluchten. Een deel van de waterplanten mag in de sloot blijven staan en tijdens het schonen worden wortels zo min mogelijk beschadigd. Hierdoor wordt de biodiversiteit in de sloot substantieel vergroot. Door het slootmateriaal niet in het talud maar op of over de insteek af te zetten is er minder uitspoeling van voedingsstoffen naar de sloot.

Resultaten

  • Bij elke demo waren gemiddeld zo’n 45 geïnteresseerden aanwezig. 5 x 45 = 225 mensen. Het weer was grotendeels bepalend voor hoeveel boeren en loonwerkers aanwezig waren. Als het immers prachtig weer was om op het land te werken, dan zagen we dit in de deelnemersaantallen terug.
  • Bewustzijnsverandering. We merken dat steeds meer mensen deze wijze van schonen leren kennen en hun kennis delen met hun netwerk.
  • Veel betrokkenheid bij scholen. Een aantal klassen van MBO-Aeres opleidingen was aanwezig.
  • Verandering van inzicht bij betrokken organisaties; intern raken steeds meer medewerkers enthousiast over deze wijze van schonen
  • Veel media aandachtVergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *