|

Tour de poep

In de huidige kringloop van mineralen in het landbouw-voedselsysteem is er nog steeds sprake van een groot lek. Alle mineralen uit de menselijke uitwerpselen verdwijnen uit het landbouw-voedselsysteem, dit wordt nu aangevuld met kunstmest. Gelukkig beginnen steeds meer partijen in de samenleving in te zien dat het anders moet en zich te roeren om dit probleem op te lossen. De essentiële mineralen zijn heel dichtbij, maar we behandelen deze waardevolle stoffen nu als afval. Menselijke urine bevat stikstof, fosfaat en kalium en is daarmee een rijke bron van meststoffen, het is doodzonde om dit zomaar weg te spoelen door het riool. Er wordt nu een start gemaakt met het komen tot oplossingen, op diverse plekken in Nederland wordt er ervaring mee opgedaan. Denk aan de opvang van urine uit de urinoirs in AFAS Live. Voorheen was dit de Heineken Music Hall in Amsterdam.

Circulair Friesland, Mulder Agro en Wetterskip Fryslân hebben gezamenlijk een Kennis- & Deelsessie op 29 maart jl. georganiseerd over het terugbrengen van menselijke uitwerpselen en mineralen in het landbouw-voedselsysteem om de natuurlijke kringloop weer te sluiten.

DE VRAAG EN UITDAGING
Hoe kunnen we werken aan een gezamenlijke oplossing waarbij de natuurlijke kringloop weer in ere wordt hersteld?

Rol van Swoeng

 • Maken van communicatieplan en dit uitwerken.
 • Middels de juiste communicatieboodschap en slimme wijze van gebruik van communicatiekanalen, zorgen voor aanwezigen vanuit diverse invalshoeken.
 • Pakkende uitnodiging gemaakt.
 • Zo kon vanuit een brede basis van expertise nagedacht worden over het huidige probleem en vooral ook om te kijken hoe we op de korte termijn, <2 jaar, al tot de eerste mogelijke oplossingen kunnen komen.
 • In samenwerking met de Aanjager van Circulair Friesland het programma opgesteld en een opzet voor de workshops gemaakt.
 • De bijeenkomst georganiseerd en gecoördineerd, vooraf en op de dag zelf.

Uitdaging
Het probleem is groots. Zorgen voor een pakkende boodschap waarmee een breed publiek, vanuit diverse invalshoeken, wordt getriggerd om de bijeenkomst bij te wonen. Tegenwoordig heeft iedereen zo’n overvolle agenda, dat het best lastig is om een een aantal goed gekwalificeerde mensen bij elkaar te brengen.

In totaal waren er op 29 maart jl. maar liefst 45 aanwezigen.

Aanpak

 • Aansprekend beeldmerk ontwikkeld, waarbij vooruitgedacht is. Hetzelfde beeldmerk kan ook in het onderwijs gebruikt worden, vanaf de basisschool – hogere school. Ter zijner tijd kunnen er zelfs animaties of filmpjes mee gemaakt worden.
 • Zorgen voor energie op het project en in de samenwerking; zo wordt met elkaar een breed bereik van onze boodschap en uitnodiging te gerealiseerd.
 • Pers uitnodigen en faciliteren.
 • Verschillende deskundigen uit diverse invalshoeken van de materie aan het woord laten. Zo krijgen de aanwezigen een een soort van helicopterview t.a.v. het probleem.
 • Zorgen voor voldoende interactie tussen sprekers en aanwezigen.
 • Belangrijk: zorgvuldig opgebouwde workshops en hiervoor voldoende tijd gereserveerd! Uit de workshops zijn denkrichtingen voor oplossingen gekomen en mensen hebben zich kunnen opgeven voor het onderwerp van de werkgroepen waarmee we verder gaan.
 • Alle resultaten bijhouden en de resultaten delen met de aanwezigen.
 • Ook in de communicatie met de aanwezigen (na de bijeenkomst) zorgen voor energie en aandacht, zodat mensen aan de slag gaan om te komen tot een oplossing.
 • Vervolgsessies gepland en al gecommuniceerd.
 • Zo ervoor zorgen dat het geen eendagsvlieg wordt, maar dat we met z’n allen daadwerkelijk overgaan tot actie.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *