Event Wendbaar vakmensschap
| |

Event Wendbaar vakmensschap

Op 8 juni ’23 vond het slotevent van het project Wendbaar Vakmansschap in Lerende organisaties plaats bij MBO Aeres Leeuwarden. Het project is vier jaar ten uitvoer gebracht vanuit opleidingscluster: MBO Lifesciences, dit betreft een samenwerkingsverband tussen Friesland College en MBO Aeres Leeuwarden. Initiatief Destijds kwam het initiatief voor het project vanuit de Water- en…