Een mijlpaal na maanden hard werken! Vandaag het rapport gepresenteerd met de resultaten van het onderzoek naar het SOCIALE DEEL van de circulaire economie. Opdrachtgevers: Provinsje Fryslân en Vereniging Circulair Friesland. 

In totaal zijn 150 Friese organisaties bevraagd; 42 door middel van een interview, de rest door middel van online onderzoek. Respons van bijna 60%! Met medewerking van Gooitske Zijlstra De fraaie vormgeving met dank aan Klaas Pot en bij het nabellen van de respondenten heeft Ine Jansma geholpen.

Klik hier voor het bekijken van het volledige rapport.

Het circulaire café op 28 november staat geheel in het teken v deze sociale kant. Meer nieuws en inspiratie volgt dan!