| |

Gezond & lokaal eten

Vanuit het project Veggielab werk ik aan de bekendmaking en activatie om mensen gezonder te laten eten. Het gaat dan om voedsel dat van een lokale, gezonde bodem (grond) komt. VeggieLab = een ‘POP-3 samenwerking voor innovatie project’ met als doel om “partijen uit de gehele keten te laten zien hoe agrariërs hun gewassen op de boerderij kunnen bewerken tot halffabricaten (ready-to-use) en eindproducten (ready-to-eat, ready- to-cook) en zodoende hun positie in de keten kunnen versterken, leidend tot een beter verdienmodel.

Seminar Gezond & Lokaal eten

In dit kader heb ik (uiteraard met een team van meer mensen) op 21 september in Engwierum het seminar ‘Gezond lokaal eten’ georganiseerd, gericht op professionals uit het Bedrijfsleven, de Zorg- en Onderwijssector. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de communicatie. We mochten maar liefst 100 professionals uit de hierbovengenoemde sectoren verwelkomen.

Plenair kwamen er zes sprekers aan bod, elk expert op diens eigen gebied. Na de pauze was er voor elke doelgroep een workshop die geleid werd door een professional die al gezond en lokaal eten heeft geïmplenteerd binnen de eigen organisatie. Gezamenlijk gingen de deelnemers aan de slag met de ‘Hoe’-vraag.

Gezonde medewerkers, gezonde cijfers en een gezonde bodem

Het is duidelijk dat lokaal, gezond eten enorme voordelen kan hebben in gezondheid van zowel mens, als werk- en leefomgeving. Door medewerkers goede voeding aan te bieden, kunnen de zorgkosten dalen, de productiviteit verhoogt en het welzijn van de betrokkenen verbetert aanzienlijk. Verder stimuleer je uiteraard de lokale economie en draag je bij aan verbetering (en verfraaiing) van het (agrarisch) landschap.

Nu wordt er in clusters gewerkt aan het beschikbaar stellen van gezond en lokaal eten binnen organisaties. Binnenkort volgt daarover meer nieuws.

Aandacht in media

Naar aanleiding van dit seminar is een artikel verschenen in Nieuwsblad Noord-Oost Friesland dat de belangrijkste kenmerken van de middag goed samenvat. Klik daarvoor hier.

De aftermovie

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *