Natuurinclusieve (ver)pacht

Wist je dat in de provincie Fryslân maar liefst 40% vd agrarische landbouwgrond verpacht wordt? Dat is in totaal meer dan 40.000 ha (in totaal in Friesland: 225.000 ha landbouwgrond). Als daar meer natuurinclusieve voorwaarden in kunnen worden opgenomen dan kunnen we...

Ecologisch slootschonen

Dit najaar heb ik vanuit de stichting Living Lab Fryslân gewerkt aan het thema: BIODIVERSITEIT IN EN RONDOM DE SLOOT. Dit is immers dé tijd van ‘hekkelen’. Daarom ontstond de kans om de ecologie rondom de sloot in de spotlights te zetten en door middel van...

Jetze Botma – Secretaris Living Lab Fryslân

Carla verzorgt  voor het Living Lab Fryslân team de in- en externe communicatie naar volle tevredenheid van alle betrokkenen. Carla is strategisch en tactisch goed onderlegd en gebruikt dat als rode draad om ook operationeel effectief te zijn. Denken en doen is het...

Biodiversiteit rondom boerderij

Living Lab Fryslân en Landschapsbeheer Friesland hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een visuele uiting waar biodiversiteit op en rondom het boerenerf centraal staat. Meer biodiversiteit ontstaat door meer variatie op het erf in de vorm van bomen,...