Rûchte is it nije moai

Het was een behoorlijke kluif, maar het resultaat mag er zijn! Op 7 September hebben de 7 agrarische collectieven in Fryslân, tezamen verenigd in Kollektiven Beried Fryslân (KBF), een A1 poster uitgereikt gekregen van Living Lab Fryslân natuurinclusieve landbouw (LLF)...

Tip 3. Contactfrequentie

Je wilt dat je doelgroep je boodschap leest, ziet, tot zich neemt en in actie komt. Dat is nogal wat, dat je vraagt… Hoe bereik je dat? Hier is niet één stelregel voor te noemen waardoor dit lukt, dit hangt af van tal van factoren. Denk voorafgaande aan een...