Steeds vaker ben ik op pad om interviews af te nemen, veelal rondom het thema Natuurlinclusieve landbouw. Gelukkig zijn er in Fryslân zat boeren die er geen probleem mee hebben om voor de camera te komen. Dat heb ik in andere provincies wel eens anders meegemaakt, dit heeft vast te maken met het trotse karakter van de Friezen :-).

Algehele indruk: Wat is er veel kennis binnen de sector! Vooral ook kennis die in de praktijk is opgedaan. De akkerbouwer op de foto (70+, schoonvader van de melkveehouder) schrijft alles nog op in een schrift en is een soort van lopende encyclopedie. Hiernaast gaat hij heus mee met de tijd en gebruikt ook apps en social media. Heel mooi om nu het één en ander op film vast te leggen, voordat waardevolle kennis verloren gaat.

De gesprekken leveren altijd waardevolle nieuwe inzichten op. Steeds weer blijkt dat boeren het heel normaal vinden om aan natuurinclusiviteit te doen, vaak zijn ze zich er niet eens bewust van dat ze al stappen hierin zetten.

Linguïstiek

De term ‘natuurinclusief’ is destijds qua linguïstiek niet handig gekozen. Hetgeen dat boeren zien als ‘natuur’ is iets anders dan dat andere doelgroepen als ‘natuur’ zien en ervaren. Boeren hebben destijds bij de introductie van deze nieuwe term ‘natuurinclusief’ gezien als iets extra’s dat bovenop hun normale activiteiten komt en als een soort ‘gevaar’: alles moet anders! In de praktijk zal en moet de bedrijfsvoering voor een deel ook anders om meer in balans met de natuur te ‘boeren’, maar niet alle stappen hoeven veel effort en geld te kosten. Bekijk hiervoor maar eens de poster met natuurinclusieve toepassingen voor melkveehouders op de site van Living Lab.

In mijn rol bij Living Lab stimuleren we melkveehouders – akkerbouwers om meer regionaal te gaan samenwerken, zo hoeft sojaschroot bijv. niet meer vanuit Z-Amerika hoeft te worden ingevoerd. In september organiseren we een cursus voor boeren over Voederbieten. Als voorbode daarop dienen deze filmpjes ter inspiratie en informatie. #kennisdeling #landbouw #kringloop #natuurinclusief