Wat leven we toch in een boeiende tijd!

Van alle kanten wordt duidelijk dat we in een kantelperiode zitten. Kijk om je heen en signaleer zelf het volgende (in tal van sectoren):

 • Collectief unheimisch gevoel dat verandering in de lucht hangt
 • Steeds meer conflicten tussen bestaande en nieuwe orde
 • Chaos door turbulentie, instabiliteit en onzekerheid
 • Geen duidelijke richting, weinig inzicht en overzicht
 • Creatieve mensen breken door het systeem heen
 • Enorme dynamiek van onderop, nieuwe macht van onderop

Steeds meer mensen komen er achter dat het niet de technische transitie is waardoor er niet meer schot in de zaak zit, het is de cultuuromslag (bewustzijn, acceptatie en daadwerkelijk gedrag veranderen) die lastig stuur- en realiseerbaar is. Je kunt zeggen: er is een verschuiving van systeem- naar menswaarden zichtbaar. Het zijn immers de mensen die uiteindelijk de transitie tot stand brengen, niet de technologie.

Wat voor ‘zachtere’, menselijke waarden zie je dan nu opkomen?

 • Van controle naar ruimte
 • Van doelmatigheid naar aandacht en tijd
 • Van wantrouwen naar vertrouwen
 • Van regelzucht naar keuzevrijheid
 • Van kosten en baten naar kwaliteit

Niet wachten op de politiek
Transities worden zelden van bovenaf gerealiseerd, in huidige fase werkt de politiek juist vaak remmend. Dit houdt in dat je zelf moet opstaan, zelf gaan voor de gestelde doelen, zelf moet zorgen voor energie en deze vergroten en focus houden. Uiteindelijk krijg je bijval en worden de krachten steeds sterker waardoor je wel degelijk een verschuiving realiseert. Daarna kan de politiek juist wel weer voor een versnellend effect zorgen.

Herpositionering met swoeng
Steeds weer kom ik erachter op de juiste weg te zijn met mijn eigen communicatie-marketingbureau. Momenteel ben ik met name bezig met herpositioneringstrajecten. Ik help organisaties met het een andere schwung; een meer sociaal maatschappelijke kanteling op basis van de Sustainable Development Goals van de VN.

Heel fijn dat ik organisaties en bedrijven mag helpen in deze onzekere tijd door het bieden van perspectief en in te steken op de eigen sociaalmaatschappelijke verantwoordelijkheid. Hier komen de bovengenoemde menswaarden erg duidelijk in naar voren. Wel vergt het lef, we weten immers niet precies waar we op af stevenen? Maar dat is nu juist ondernemerschap.