Treffend stuk vanochtend in de Leeuwarder Courant van Saskia van Westhreenen. Ook perfect aansluitend bij een bijeenkomst over de Blue zone in Fryslân waar ik vanochtend bij aanwezig was.

Hoeveel signalen moet de overheid nog krijgen voordat er een veranderingsproces in werking treedt? De overheid activeert nu teveel vanuit een wantrouwen naar de burger. Dat belooft nooit veel goeds, een reactie vraagt immers om een tegenreactie. De boel verhardt en de warmte, het intermenselijke contact verdwijnt. Daar worden we uiteindelijk met z’n allen niet gelukkiger van en daarom zijn destijds de regeltjes nooit opgesteld.

Maar hoe moet dat dan? Daarvoor zou je eigenlijk terug naar het begin moeten. Waarom zijn destijds de regels opgesteld? Toch om de samenleving met elkaar beter te maken en dat we een maatschappij creëren waarin we allen prettig kunnen samenleven?

Daarom terug naar de hamvraag, hoe krijg je dit grote, logge gevaarte, genaamd overheid, in beweging? Vanochtend waren we er wel over eens. Niet van bovenop, maar van onderop; in Fryslân dus vanuit de mienskip. Ook de Friese Burgertop is hier al mee gaande.

Er zijn prachtige initiatieven te over in onze provincie. Een groot aantal welwillende burgers pakken dit nu op, ook steeds meer bedrijven sluiten aan. Nu de overheid nog. Die acteert het liefst vanuit een positie waar al een positieve beweging gaande is. Ik ben benieuwd welke snelheid de trein moet hebben voordat de overheid opstapt en qua regelgeving de menselijke maat weer als uitgangspunt neemt. Ook al snap ik heus dat dit lastig is, maar het begint al bij een andere houding.

Een fijne samenleving is de verantwoordelijkheid van iedereen: burgers, bedrijven én overheden.

‘Go digital, stay human’.