Tijdens mijn reis door Australië heb ik gesprekken met Aboriginals van verschillende tribes gevoerd. Ik was benieuwd naar hun connectie met de natuur, volgens mij ligt in meer verbinding met de wereld om ons heen namelijk de oplossing voor veel Wereldse problemen. De conclusie is nu al: we kunnen nog heel wat leren van mensen die zo dichtbij de natuur leven.

Aborigines zien hunzelf als onderdeel van het ecosysteem en zouden niets doen om dat te verstoren. Ze hebben nog een groot respect voor alles wat leeft en groeit. Heel anders dan de Westerse kijk op de wereld; wij stellen ons verheven boven de natuur en kijken hoe we de natuur naar onze hand kunnen zetten. Puur voor ons eigen gewin. Deze mindset en dit handelen keert zich nu tegen ons, kijk maar naar alle klimaatproblematiek van nu. Al lukt het maar om weer iets meer in verbinding met de natuur te komen, dan zetten we de eerste stappen al in de goede richting. Alles begint bij bewustzijn.

Omrop Fryslân heeft aandacht aan mijn avontuur besteed en zowel een filmpje als radio-interview opgenomen.

Gesprekken met mensen van de Watarrka tribe.

Dames van de Nitmiluk tribe.

Gesprekken met dames van de Nitmiluk tribe.