Vandaag stond de positieve uitslag in de Leeuwarder Courant, de Aanvraag Fase III bij het Waddenfonds, voor de omgevingsvisie rondom de Súd Ie in Noord-Oost Fryslân, is goed gekeurd! Met het geld dat het Waddenfonds uitkeert kunnen de verhalen van dit unieke oude Waddengebied worden verteld en wordt het gebied aantrekkelijker gemaakt voor zowel toeristen, omwonenden als bedrijven. Een bredere groep toeristen kan in de omgeving recreëren doordat de Súd Ie voor grotere boten bevaarbaar wordt en het aantal fiets- en wandelpaden worden uitgebreid. Een aantal van deze paden loopt over de oude Jaachpaden waar vroeger het paard de trekschuit vooruit trok.

Carla mocht het Marketing-Communicatieplan schrijven dat hoorde bij de Aanvraag voor Fase III.

‘Beurs Waddenfonds open voor Schier en varen boven Dokkum’ Bron: Leeuwarder Courant, 24 november 2018