Stichting Living Lab Fryslân (LLF) is in september 2016 gestart met als doel om met haar activiteiten bij te dragen aan de transitie naar natuurinclusieve landbouw. De stichting is tot stand gekomen vanuit het Burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide.

In de eerste Fase van LLF (okt 2016 – okt 2018) is met name gewerkt aan bewustwording, een veranderende houding bij de doelgroep en stakeholders en is ondersteuning geboden bij een groot aantal projecten.

In de tweede Fase (okt 2018 – okt 20200 ligt het accent op het ontwikkelen van verdienmodellen voor boeren. Daarnaast faciliteren en ondersteunen we initiatiefnemers nog steeds bij het succesvol ontwikkelen van projecten, doen we veel aan kennisoverdracht. LLF werkt als een soort van accelerator om de transitie naar natuurinclusieve landbouw tot stand te brengen.

Rol van Swoeng

Carla is ingeschakeld als Marketing-Communicatieadviseur voor de tweede fase. Dat houdt in dat er een strategisch Communicatieplan gemaakt wordt en dat ze verantwoordelijk is voor een correcte uitvoer om uiteindelijk de doelstellingen te behalen.

Uitdaging

De uitdaging is om te zorgen dat zorg en liefde voor de natuur samengaat met een gunstig verdienmodel voor de boeren. Het gehele speelveld wordt bespeeld wordt door vele stakeholders, er zijn veel verschillende belangen, regelgeving verandert en de externe omgeving (kritische houding vanuit de markt) is de laatste decennia nogal veranderd; dit alles maakt dat de uitdaging groot is. De vele factoren maken de opdracht complex.

Aanpak

Er is een multidisciplinair team samengesteld, door het gehele speelveld in kaart te brengen en de markt te overzien, gaat LLF zich focussen op één of bepaalde onderdelen. Samenwerking met andere initiatieven wordt gezocht om versnippering te voorkomen. Getracht wordt de neuzen dezelfde richting op te krijgen. LLF wil zich dichtbij de doelgroep bevinden, waardoor  we weten wat er speelt en middels een platte organisatie resultaat behalen. Kennisoverdracht is één van onze speerpunten.