Carla heeft in zeer kort tijdsbestek en naar volle tevredenheid de vermarktingsopgaven onder ‘Verbinding rond Súd Ie’ weten uit te werken in een Markting-Communicatieplan dat naadloos aansluit op Werelderfgoed Waddenzee in het Investeringskader Waddengebied. Daarmee heeft Carla de basis gelegd voor een effectieve strategie die bestaat uit een van onder op met lokale stakeholders uit te voeren meerjarenaanpak. Bezoekers van het Waddengebied, Nationaal Park Lauwersmeer en ook inwoners van de regio worden straks uitgedaagd de waddengeheimen van herstelde oude verbindingsroutes Súd Ie tussen Dokkum en Lauwersmeer te gaan ontdekken.’