Op donderdag 7 juni van 16.30 – 19.30 hebben meerdere bedrijven en organisaties meegedaan aan een kooksessie voor en met daklozen van Zienn. Bedrijven staan gelukkig steeds meer open om vrijwilligerswerk onder werktijd te faciliteren, zo nemen ze de medewerkers mee in hun MVO-beleid.  Medewerkers komen op deze manier in contact met een groep uit de samenleving waarmee normaliter niet zo snel spontaan een verbinding ontstaat en andere vaardigheden worden aangesproken. Vrijwilligerswerk wordt als teamuitje ingezet, hiermee wordt ingespeeld op een hedendaagse tendens waarbij de behoefte aan Betekenis en Zingeving steeds belangrijker wordt. Medewerkers worden gelukkiger van goed doen voor een ander en men krijgt een verrijkend inzicht in andere groepen van de samenleving. Niet voor niets wordt de nieuwe economische fase waarin we ons bevinden ‘de Betekeniseconomie’ genoemd.

Kooksessie & Dialoog

Er werd gekookt in drie fasen. Er is een voor-, hoofd- en nagerecht gemaakt, de medewerkers waren in drie groepen ingedeeld. De daklozen hebben meegeholpen aan de bereiding van de verschillende gerechten.

Het belangrijkste element van dit samenzijn was het creëren van verbinding, de DIALOOG stond dan ook centraal.  Niet voor niets is gekozen voor een Kooksessie, omdat koken en met elkaar eten sowieso voor verbinding zorgt. Voorafgaand aan het eten werd plenair met elkaar besproken wat het inhoudt om dakloos te zijn. De organisatie was in handen van Swoeng.