Ontwikkeling corporate identity Friesland

Al lange tijd werd Friesland op velerlei wijze in de media gebracht door verschillende regio-marketing organisaties, recreatieondernemers en de Provinsje Fryslân zelf. Er was geen consensus en zat geen constante en duidelijke lijn in de wijze van profilering. Het lastige was dat de doelgroep zich buiten Friesland bevond en de Friezen heel erg vanuit een eigen beeld de provincie op de kaart zetten. Hier ontstond een gap met de doelgroep. Hoe is het dan toch gelukt dat de eigen unieke, eigenaardige en eigenzinnige Friese identiteit goed begrepen werd door de doelgroep en dat Friesland werd omarmd op een wijze waar de Friezen zelf ook blij mee waren?

Drie zaken waren hierbij essentieel:

  • De stakeholders betrekken bij het in kaart brengen van de kernwaarden van Friesland. Zo ervaart een ieder dat de briefing mede door eigen inbreng tot stand is gekomen.
  • Keuze voor een bureau buiten Friesland. Deze medewerkers kunnen zich veel beter met de doelgroep identificeren, zij behoren immers tot de doelgroep.
  • Het bureau moest ervaring hebben met regio-marketing, zodat we verder konden borduren op proven knowlogy.

Met diverse stakeholders is eerst een uitgebreid intern onderzoek naar kernwaarden gedaan. Op basis van de uitkomsten is een gedegen briefing voor het bureau Kessels Kramer uit Amsterdam gemaakt.

Carla was verantwoordelijk voor de begeleiding van het proces vanuit Merk Fryslân. Denk hierbij aan de ontwikkeling van de briefing, bureauselectie, budgetbewaking, procesplanning, projectbewaking en uiteindelijk implementatie en uitdragen van de huisstijl.

Contact

Neem vandaag nog contact op als u ook wilt communiceren met impact, Carla: 06 8398 0000

Neem contact op